SẢN PHẨM- GIẢI PHÁP CNTT


- Tư vấn giải pháp cho các dự án ứng dụng CNTT hỗ trợ công tác quản lý điều hành và tác nghiệp do nhu cầu thực tiễn đặt ra trên nhiều lĩnh vực.
- Phân tích, thiết kế các hệ thống thông tin phục vụ công tác tin học hóa theo yêu cầu của các đơn vị, tổ chức
- Xây dựng hệ thống các phần mềm hỗ trợ quản lý, hỗ trợ điều hành tác nghiệp nhằm nâng cao công tác quản lý và phục vụ của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng các phần mềm chuyên ngành, các Website công ty, …
- Triển khai, đào tạo các phần mềm cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.
- Cung cấp các Bộ sản phẩm phần mềm đóng gói của Microsoft, Symantec, IBM…
- Cung cấp các gói dịch vụ xây dựng hệ thống Mạng, trung tâm tích hợp dữ liệu, các giải pháp truyền thông và các gói dịch vụ đào tạo CNTT.
- Đặc biệt xây dựng các phần mềm nghiệp vụ chuyên biệt cho cơ quan an ninh Công an các địa phương và Bộ Công an. Cung cấp các thiết bị thông tin chuyên dùng về An ninh thông tin cho cơ quan an ninh.
- Đánh giá và tư vấn về giải pháp đảm bảo An ninh thông tin, An tòan thông tin cho các tổ chức , cơ quan nhà nứơc và tư nhân.
- Nghiên cứu triển khai các ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động Smartphone...

Những sản phẩm chính của Công ty Cổ phần Tin học Vietminisoft, hiện đang đóng góp không nhỏ vào quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, bao gồm:
 Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
 Cổng thông tin điện tử
 Hệ thống thông tin hành chính công ( Phục vụ các dịch vụ hành chính công cho các Sở/Ban/Ngành, Quận/Huyện)
 Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật
 Hệ thống Quản lý tài liệu lưu trữ
 Hệ thống Quản lý nhân sự và tài sản
 Hệ thống Quản lý hồ sơ nghiệp vụ Công an các địa phương
 Hệ thống Quản lý thông tin XNC
 Hệ thống thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ an ninh
 Hệ thống cung cấp thiết bị an ninh, an tòan thông tin
 Hệ thống kiểm tra , bảo mật, an tòan thông tin
 Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội
 Và nhiều sản phẩm công nghệ thông tin khác v.v.

 • Phần mềm ứng dụng, phần mềm hệ thống

  Phần mềm Xếp Hàng Tự Động VMSQos V2.3
  Phần mềm Quản lý Nhân Sự - Tiền lương VMSHMS V1.4
  Phần mềm Quản lý Kho hàng hóa VMSSM V2.1
  Phần mềm Quản lý Nhà hàng VMSRMS V3.2
  Phần mềm Quản lý khách sạn VMSHtS V3.1
  Phần mềm Quản lý hồ sơ toà án - Viện Kiểm Sát VMSLQS V1.4

 • Các ứng dụng nền tảng di động, ứng dụng cho smartphone

  Phần mềm Từ điển ca dao tục ngữ
  Phần mềm Từ điển danh nhân
  Phần mềm Học ngoại ngữ
  Phần mềm Học & Chơi cho bé
  Phần mềm Quản lý Nhà hàng qua Smartphone
  Phần mềm Quản lý Kho qua Smartphone
  Phần mềm Kiểm soát chi tiêu cá nhân

 • Các ứng dụng bảo mật, giám sát, an toàn thông tin

  Giám sát mạng Lan,Wan...
  Cảnh báo và phát hiện xâm nhập

 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

  Tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, lập kế hoạch phát triển công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, quản trị hệ thống phần mềm, phần cứng theo yêu cầu...

 • Công nghệ sử dụng

  Công nghệ nền: Microsoft platform, IBM Lotus Domino Platform. Web Servers & Application Servers: IIS, IBM Websphere, IBM Lotus Domino, Microsoft .NET, Microsoft Office SharePoint. Middleware & Web Services: J2EE/EJB, RMI, CORBA, ORBit, RMI-IIOP, COM/DCOM, MTS, SOAP, DB2 XML Extender.
  Ngôn ngữ lập trình và Scripting: Java, C, C++, Visual Basic, JSP, ASP, ASP.NET, Java/VB Script, XML/XSL, XSL-FO, Lotus Notes Domino, HTML/DHTML, WebL, PL/SQL, VisualAge for Java.Macromedia Studio MX, Adobe PhotoShop, Corel Draw, Tan Dan’s Autonomous DWeb.
  Cơ sở dữ liệu: : Oracle, MS SQL Server, MS Access, FoxPro, MySQL, DB2, PostgreSQL, Lotus Notes Domino.

 • MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  Thiết kế hệ thống phần mềm quản lý nhân sự, lương, chế độ Công ty thủy sản Incomfish
  Thiết kế phần mềm quản lý kho dược Bệnh viện Hồng Đức TP.HCM
  Thiết kế phần mềm xếp hàng tự động thông minh Bệnh viện Hồng Đức TP.HCM .
  Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy chủ Công ty sơn Akzo Nobel Paints Viet Nam
  Cung cấp và xây dựng các phần mềm và thiết bị an ninh cho Công an các địa phương
  Xây dựng các giải pháp Checkin qua passport reader cho khách sạn 5 sao
  Cung cấp và xây dựng các phần mềm quản lý hồ sơ cho Tòa án và Viện Kiểm Sát TP.HCM

Cơ sở dữ liệu: Oracle, MS SQL Server, MS Access, FoxPro, MySQL, DB2, PostgreSQL, Lotus Notes Domino.